0911.501.539

Điều kiện bảo hành
Quý khách hàng có quyền nhận được dịch vụ bảo hành khi thực hiện đầy đủ các điều kiện sau :

1. Xe được mua từ Công Ty TNHH Công Nghiệp Ô Tô Bình Định

2. Xe được đằng ký bảo hành kịp thời, Mẫu đăng ký do Công Ty TNHH Công Nghiệp Ô Tô Bình Định cung cấp.

3. Người sử dụng phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của nhà sản xuất được ghi trong sách hướng dẫn, hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo dưỡng kỹ thuật và Số dịch vụ bảo hành xe do Công Ty TNHH Công Nghiệp Ô Tô Bình Định cung cấp .

4. Sử dụng đúng các loại dầu bôi trơn, dung dịch chuyên dụng, linh kiện – phụ tùng đúng hãng.

5. Sử dụng xe đúng theo mục đích thiết kế. Bất cứ sự thay đổi kết cấu của xe mà không được sự đồng ý của nhà sản xuất đều không hợp lệ và không được bảo hành.

6. Thực hiện và ghi chép đầy đủ các lần làm bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ theo chỉ dẫn trong sổ dịch vụ bảo hành và hướng dẫn sử dụng xe.

7. Việc bảo hành không áp dụng cho các chi tiết hao món tự nhiên khi vận hành như: má phanh, côn, tang hãm, nhíp, phin lọc dầu, lọc nguyên liệu tự nhiên, lọc khí, cần gạt mưa, kính, nóng đèn, lốp, ắc quy, các loại gioăng đệm và các chi tiết phi kim khác.